Rätt förutsättningar i en hybrid arbetsmiljö.

Att konkurrera på dagens arbetsmarknad är en utmaning för många organisationer. Därför är det viktigt att hitta nya och effektiva sätt att behålla och attrahera anställda. En hybrid, platsoberoende arbetsplats kan vara en fördel som många anställda värdesätter högt. Men, samtidigt är det en utmaning att säkerställa att företagets data inte läcker eller sprids trots en föränderlig och hybrid arbetsstyrka. I den här rapporten från Jamf får du veta mer om detta och vikten av att låta sina anställda kunna påverka sin egen arbetssituation.

Ladda ner rapporten genom att fylla i formuläret!